APS therapie

APS staat voor Actie Potentiaal Simulatie en is een effectieve lichaamsvriendelijke methode die werkt met een microstroom impuls om meer energie te krijgen, pijn te verminderen en herstel te versnellen.

Acute pijn is een waarschuwingssignaal van het lichaam. Het geeft aan dat er iets mis is. Acute pijn zorgt er dan ook voor dat verdere schade zoveel mogelijk voorkomen zal worden zoals bij botbreuken, verwondingen en spierblessures. Is pijn echter chronisch dan heeft het als waarschuwingssignaal geen functie meer en wordt het voornamelijk lastig en vermoeiend.

Een tekort aan energie kan zich manifesteren in de allerlei vormen. Van een vaag gevoel van onbehagen tot een depressie of burn-out.

Zowel bij chronische pijn als bij energie gebrek is de prikkeloverdracht van en naar het centrale zenuwstelsel verstoord. In beschadigd en overprikkeld weefsel bestaat een hogere weerstand waardoor er verminderde bloedtoevoer naar het gebied plaatsvindt. Zuurstof en voedingsstoffen kunnen daarom minder goed door het lichaam worden opgenomen, afvalstoffen worden niet meer goed afgevoerd en hierdoor kunnen zich allerhande klachten ontwikkelen.

APS is een behandeling die zowel voor acute als chronische klachten ingezet kan worden. Via een aantal plakelektrodes die volgens het persoonlijke behandelplan op het lichaam worden aangebracht, zorgt de microstroom ervoor dat het lichaam een energie boost krijgt waardoor het zelfherstellend vermogen van het lichaam wordt geactiveerd. Dit is een pijnloze en niet-belastende behandeling. Voor deze behandeling is het voldoende om de huid plaatselijk vrij te maken van kleding.

APS kent een aantal contra-indicaties zoals (actieve) kanker, epilepsie, recent (minder dan 3 maanden geleden) doorgemaakt hersen- of hartinfarct of acute trombose, elektrische implantaten (pacemaker), zwangerschap of zwangerschapswens, of indien men onbekwaam is om duidelijk te maken wat men voelt. Hiervoor wordt een grens aangehouden van de leeftijd van ca. 2 jaar.

Energetische geneeswijzen

Gebaseerd op de principes:

Frequentie

Intentie

Aandacht.

Bestaat uit het contact maken met de verschillende bewustzijnslagen van het energetisch veld die mens maar ook dier en ding omgeven. Alle informatie over de persoon is in dit veld aanwezig. Verstoring van de harmonie in dit veld kan zich manifesteren als verstoring van het fysieke welzijn en/of emotionele welzijn. Een behandeling bestaat uit het bewerken of corrigeren van lagen in dit veld. Dit kan gebeuren door middel van het opheffen van een blokkade, het aanvullen van een tekort of het wegleiden van een teveel aan energie. Op intuïtieve wijze zal er in het energieveld aan een hernieuwde toestand van evenwicht worden gewerkt. Door het “herkennen” van de aangeboden frequentie komt het lichaam weer in beweging om zijn balans te hervinden. Dit kan soms zelfs zeer letterlijk gebeuren.

Deze methodes zijn ook wel bekend als vormen van magnetiseren.

Quantum-Allergy®

Een methode voor het behandelen van allergische klachten of klachten die niet (voldoende) herstellen of chronisch zijn geworden. Door middel van spiertesten of met de biotensor (soort pendel) wordt bepaald welke verstoring de klacht veroorzaakt, dit kan gelegen zijn in één of meerdere lichaamssystemen maar ook in kleuren, bepaalde frequenties of oorzaken uit het verleden.

Vervolgens wordt via een behandeling op de rug (over de kleding heen) de verstoring geneutraliseerd.

Dit kan zowel voor klachten door fysieke stoffen (pollen, voeding etc. ) als voor emotionele verstoringen (personen, situaties, gedachten en bewegingen) worden toegepast.

Zwaarbeladen thema’s kunnen ook behandeld worden zonder dat deze echt uitgesproken hoeven te worden.

Reiki

Is een Japans woord dat wordt vertaald als “Universele Energie”. Reiki leert ons dat onbehagen zoals pijn, lijden en ziekte worden veroorzaakt doordat we op enig moment zijn gescheiden van de eenheid van de schepping. Reiki is een manier om ons weer terug te brengen naar de eenheid. Om weer in contact te komen met onze oorsprong. Het is de weg naar huis. Er zijn verschillende systemen binnen de reiki traditie. Praktijk Labyrinth volgt het Tera-Mai® systeem.

Reiki is niet alleen een energetische behandelmethode maar vertegenwoordigt ook een bepaalde manier van leven gebaseerd op een vijftal leefregels:

  1. Ik toon dankbaarheid aan elk levend wezen
  2. Ik maak mij vandaag niet boos
  3. Ik maak mij vandaag geen zorgen
  4. Ik verdien mij brood op een eerlijke manier
  5. Ik eer de leraar in iedereen.

Soul Body Fusion®

Is een methode die aanzet tot een groeiproces. Door het bewustzijn (soul) te verbinden met het fysieke lichaam (body) ontstaat een energetisch proces, een diep, volledig en liefdevol erkennen van wie je in wezen bent. Je kan meer leven vanuit je bezieling, je gaat meer stralen, van binnenuit, naar de mensen om je heen, naar alle levende wezens en de aarde zelf. SBF is géén therapie maar een manier om in wezenlijk contact te komen met de intentie van je ziel.

Een SBF traject bestaat uit 3 sessies met tussenpozen van 1 en 3 weken. De eerste sessie wordt altijd “live” gegeven, desgewenst kunnen de vervolgsessie ook op afstand (via skype of telefonisch) worden gedaan.

Mediumschap

Mediumschap bestaat uit verschillende onderdelen en is wellicht het meest bekend door communicatie/contact met overledenen maar is ook afstemmen op contact met de mens in het hier en nu. Informatie wordt verkregen door via de innerlijke variant van de zintuigen, ook wel genoemd intuïtie, af te stemmen en zo contact te maken met de immateriële wereld.

Communicatie krijgt hierdoor een extra dimensie en dit kan een waardevolle bijdrage leveren aan alle therapievormen binnen Praktijk Labyrinth.